loader

Suomen Punainen Risti – Kerätään yhdessä varoja koronakriisin vuoksi

Dermosil-Goodwill-Punainen-Risti.jpg
Kuva: Joonas Brandt, Suomen Punainen Risti

Maailmaa vavahduttanut pandemia on vaikuttanut jokaisen suomalaisen elämään. Yhteisen hädän hetkellä toisista huolehtiminen on noussut erityisen tärkeäksi. Yleisellä Goodwill-hyväntekeväisyyskeräyksellä kerätään nyt varoja Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon, jonka avulla on tehty arvokasta työtä yhteisen hyvän eteen kriisin ensihetkistä alkaen. Kun ostat Goodwill-tuotteen, 30 % tuotteen hinnasta suunnataan Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon.  Tutustu Goodwill-tuotteisiin.

Punaisella Ristillä on valtakunnallisena ja viranomaisia tukevana järjestönä erityinen rooli valmiudessa ja varautumisessa kotimaassa. Katastrofirahastosta on tuettu toimia koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi ja auttamisvalmiuden lisäämiseksi sekä ylläpitämiseksi. Koulutettujen vapaaehtoisten voimin on tarjottu paikallista apua, torjuttu pelkoa ja ahdistusta sekä tehty työtä sen eteen, ettei kukaan jää kriisin keskellä yksin.

Nyt on aika toimia – ole sinäkin mukana auttamassa. Yhdessä, yhteisen hädän hetkellä.

Suomen Punaisen Ristin sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori Maaret Alaranta kertoo, millaista apua Dermosil-asiakkaiden tuella voidaan tarjota.

Dermosil-Goodwill-Punainen-Risti_article.jpg

Miten Punainen Risti auttaa koronakriisissä?
Punainen Risti toimii viranomaisten pyynnöstä erilaisissa tukitehtävissä. Punaisen Ristin vapaaehtoiset ja työntekijät auttavat viranomaisten tukena siellä, missä apua eniten tarvitaan. Olemme seuranneet koronatilanteen kehittymistä sen ensihetkistä lähtien ja lisäämme ja kehitämme toimintaa avun tarpeen muuttuessa.

Millaista apua olette antaneet?
Vapaaehtoiset ovat olleet jakamassa tietoa koronaviruksesta muun muassa satamissa ja lentokentällä. He ovat avustaneet sairaaloita ja terveysasemia eri puolella Suomea ja ohjanneet asiakkaita oikeisiin paikkoihin, jotta viruksen leviämiseltä vältyttäisiin.

Järjestön vapaaehtoiset ovat olleet pystyttämässä kansainväliseen katastrofiapuun suunniteltuja Triage-yksikköjä sairaaloiden avuksi muun muassa Maarianhaminaan, Hyvinkäälle, Hämeenlinnaan ja Raaseporiin. Teltoista sairaalat saavat lisätilaa potilaiden kiireellisyyden arviointiin ja riski koronaviruksen leviämiseksi pienenee.

Millaista apua vapaaehtoiset antavat?
Koulutetut vapaaehtoiset auttavat omien paikallisosastojensa kautta ja tarjoavat mm. ruoka- ja asiointiapua.

Vapaaehtoiset auttavat ikäihmisiä ja muita riskiryhmiin kuuluvia käymällä heidän puolestaan kaupassa ja apteekissa. Ystävätoiminnan vapaaehtoiset ovat yhteydessä ystäväpareihinsa ympäri Suomea entistä aktiivisemmin puhelimitse ja muiden etäyhteyksien välityksellä. Punainen Risti tarjoaa verkossa tukea myös omaishoitajille ja koululaisille, joita vapaaehtoiset auttavat etäyhteyksin läksyhelpissä.

Voinko minäkin auttaa ja ryhtyä vapaaehtoiseksi?
Kaikki ovat tervetulleita mukaan ja liittyminen on helppoa. Voit tulla vapaaehtoiseksi ja liittyä osaksi auttamisen ketjua, kun luot profiilisi palvelussa Oma Punainen Risti osoitteessa vapaaehtoiset.punainenristi.fi

Mitä muita auttamiskeinoja Punaisella Ristillä on?
Punaisen Ristin ja MIELI Suomen Mielenterveys ry:n yhdessä toteuttamaan Sekaisin-chattiin koulutetaan uusia verkkovapaaehtoisia vastaamaan nuorten lisääntyneisiin huolenaiheisiin. Kansainvälisessä työssä

Punainen Risti ohjaa 1,6 miljoonaa euroa tämän vuoden kehitysyhteistyövaroista koronavirukseen liittyvään terveystyöhön Afrikassa ja Aasiassa. Kehitysyhteistyötä tehdään ulkoministeriön ja katastrofirahaston lahjoittajien tuella.

punainenristi.fi

Jaa

Artikkeliin liittyvät tuotteet

Ajankohtaista