loader

Eläköön Suomen luonto!

Haluamme kiittää suomalaista luontoa kaikista niistä kokemuksista ja kaikesta siitä upeudesta mitä se meille antaa. Viime vuonna luonto oli varmasti mukana monen arjessa vahvemmin kuin koskaan ennen tarjoten iloa, rauhaa, lohtua ja hyvää mieltä uuden haastavan maailmantilanteen edessä.

Suomen luonnonsuojeluliitto on jo vuosikymmenten ajan tehnyt menestyksekkäästi työtä yhteisen luontomme hyväksi ja me olemme nyt tukemassa heidän hyvää työtään. Ostamalla Goodwill-tuotteen sinäkin olet mukana, sillä 30 % jokaisen Goodwill-tuotteen myynnistä ohjataan Suomen luonnonsuojeluliitolle. Tehdään hyvää yhdessä!

Dermosil-SLL_artikkeli 1.jpg

Kuva: Ansel Siegenthaler/Luonnonsuojeluliitto

 

Sini Tenkanen, Suomen luonnonsuojeluliiton yritysyhteistyöpäällikkö, kertoo tarkemmin Suomen luonnonsuojeluliiton työstä ja siitä, miten sinäkin voit olla avuksi.

Miten pandemia on vaikuttanut suomalaisten suhtautumiseen luontoon?
Pandemialla on ollut myönteinen vaikutus suomalaisten luontosuhteeseen. Luonnossa on vietetty enemmän aikaa ja luontokohteiden arvostus on kasvanut. Erityisen vahvasti muutos on näkynyt nuorten keskuudessa. Suomalaiset tunnistavat luonnon hyvinvointivaikutukset, ja sinne hakeudutaan useimmiten liikkumaan ja rauhoittumaan. Samaan aikaan tietoisuus kotimaan luonnon tilasta ja käsitys sen merkittävimmistä uhkatekijöistä eivät kuitenkaan ole täysin linjassa tutkitun tiedon kanssa. Roskaantuminen voi olla näkyvimpiä ongelmia, mutta luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on meillä suurin uhka. Esimerkiksi alla olevan kuvan töyhtötiainen on ennen ollut runsaslukuisia metsälintujamme, mutta on nykyään uhanalainen.

Dermosil-SLL_artikkeli 2.jpg

Kuva: Paul Stevens/Luonnonsuojeluliitto

 

Miten korona-aika on vaikuttanut luontoon?
Korona-ajalla on ollut jonkin verran vaikutusta ilmansaasteiden määrään. Ilmanlaatu on ollut parempi kaupungeissa ympäri maailman. Vaikutukset ovat kuitenkin jääneet varsin lyhytaikaisiksi ja maltillisiksi. Ulkona liikkuessaan voi havaita myös maskeista aiheutuvan roskaantumisongelman.
Koronakriisin soisi ennen kaikkea näkyvän suhtautumisessamme ympäristöongelmien vakavuuteen. Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen tekee zoonooseista - tartuntataudeista, joiden aiheuttajat voivat siirtyä ihmisten ja eläinten välillä - entistä todennäköisempiä. Ensisijaista koronasta toipumisessa on huolehtia ihmisten terveydestä ja toimeentulosta sekä ennaltaehkäistä vastaavia kriisejä. Jälkimmäinen edellyttää luonto- ja ilmastotoimien asettamista keskiöön.


Miten Suomen luonnonsuojeluliitto auttaa luontoa?
Luonnonsuojeluliitto on Suomen vanhin ja vaikuttavin ympäristöjärjestö, jolla on noin 30 000 jäsentä, 160 paikallisyhdistystä ja tuhansia aktiiveja ympäri Suomen. Työlistallamme ovat lajien ja elinympäristöjen suojelu, ilmasto- ja energiatyö, kestävien toimintamallien ja elämäntavan edistäminen sekä kansalaisten luontosuhteen vahvistaminen. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa osallistumista ja vaikuttamista luonnolle tärkeään päätöksentekoon kuten lainvalmisteluun, elinympäristöjen ennallistamista, kampanjointia ja tiedottamista, ympäristökasvatusta sekä tapahtumia ja tempauksia. Kaiken toimintamme ytimessä on monimuotoisen luonnon sekä terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön turvaaminen.

Miten minä voin olla mukana auttamassa?
Luonnonsuojeluliitto haluaa innostaa ihmisiä muuttamaan ympäristöahdistuksensa toiminnaksi. Voit tulla mukaan toimintaamme liittymällä jäseneksi. Pääset mukaan retkille, saat käyttöösi jäsenedut ja tapaat muita luonnonystäviä. Toinen suosittu tapa on ryhtyä meille kuukausilahjoittajaksi. Voit itse valita sinulle läheisimmän lahjoituskohteistamme.

Tänä kesänä tuet Suomen luonnonsuojeluliittoa myös ostamalla Goodwill-tuotteen, sillä 30 % Goodwill-tuotteiden myynnistä suunnataan 22.6.-30.9. välisenä aikana suomalaisen luonnon suojeluun.

Ole sinäkin hyväntekijä ja tule mukaan auttamaan!

 

Jaa

Artikkeliin liittyvät tuotteet

Ajankohtaista